Ditulis pada tanggal 19 March 2014, oleh admin, pada kategori Berita, Pengumuman

BERITA ACARA

SELEKSI ONMIPA-PT TINGKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DI FAKULTAS MIPA-UB MALANG

 

 

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2014 pukul 13.00 – 14.00 WIB telah dilaksanakan Penilaian Hasil Seleksi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Tingkat Universitas Brawijaya dengan hasil sebagai berikut :

 

Bidang : Matematika

1.         Abu Sufyan – FMIPA

2.         Afifah Maya Iknaningrum – FMIPA

3.         Dedy Zulkharnain Purnamaadi – FMIPA

4.         Dita Wahyuni Candra – FMIPA

5.         Ihwan Firdaus – FMIPA

6.         Ivan Luthfi Ihwani – FMIPA

7.         Muhammad Fakhruddin – FMIPA

8.         Muhammad Rosan F.T – FMIPA

9.         Risda Maryani – FMIPA

10.     Rissa Asdiyanti – FMIPA

11.     Riyan Wicaksana Putra – FMIPA

12.     Shinta Irabyatul Rahman – FMIPA

13.     Siti Mutammimmah – FMIPA

14.     Yusima Gridya Silvery – FMIPA

 

Bidang : Kimia

1.         David Gunawan – FMIPA

2.         Irwansyah Putra Pradana – FMIPA

3.         Mokhamat Ariefin – FMIPA

4.         Indah Nur Pramesti – FMIPA

5.         Ayu Rahayu Anggraeni – FMIPA

6.         Yulia Nur Isnaini – FMIPA

7.         M. Dzulfahmi Ramadhan – MIPA

8.         Abdul Basith – FMIPA

9.         Ferry Ch Nalle – FMIPA

10.     Eka Novitasari – FMIPA

11.     Anggun Tanduwinata – FMIPA

12.     Desita Zuni Kharisma – FMIPA

13.     Maryam Putri Eradewi – FMIPA

14.     Helmi Auliyah I – FMIPA

 

Bidang : Fisika

1.         Layli Amaliya – FMIPA

2.         Fenda Rizky Pratama – FMIPA

3.         Nurulia Shinta R. – FMIPA

4.         Atika Windra Sari – FMIPA

5.         Nur Khasanah – FMIPA

6.         M. Sofyan Habibi – FMIPA

7.         Fatimah Kunti Hentihu – FMIPA

8.         Agnesya Ayu F. – FMIPA

9.         Wahyu Sugianto – FMIPA

10.     Alfiatur Rahmah – FMIPA

11.     Rosa Dian Teguh P. – FMIPA

12.     Fahruddin Aziz Nasih – FMIPA

13.     Sukma Wahyu Fitriani – FMIPA

14.     Kamaruddin – FMIPA

 

Bidang : Biologi

1.         Roudlotul Jannah – FMIPA

2.         Isna Arofatun Nikmah – FMIPA

3.          Katrina Rahmadewi Hendarto – PKH

4.         Alzava Yuslimatin M – FMIPA

5.         Anggik Juliannur Nugroho – PKH

6.         Wira Eka Putra – FMIPA

7.         Mohammad Rusman Hadi – FMIPA

8.         Annisa Ulfah Pristya – FTP

9.         Nira Meirita W. – FMIPA

10.     Atik Masrurin H. – FMIPA

11.     Arfan Tri Kusuma R.F. – FMIPA

12.     Ivakhul AnzilaFMIPA

13.     Mulya Dwi Wahyuningsih – FMIPA

14.     Priska Ristianadewi – FMIPA

 

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 18  Maret 2014

Koordinator Bidang Matematika,                                      Koordinator  Bidang Fisika,

 ttd                                                                                             ttd

Drs. Marsudi, MS                                                                   Dr. Rer. Nat. Abdurrouf, MSi           

 

Koordinator Bidang Biologi,                                               Koordinator Bidang Kimia,               

ttd                                                                                             ttd

Muhaimin Rifa’I, PhD. Med.Sc                                          Drs. Danar P., M.Si                                                                

Ketua,                                                                                      Sekretaris,

ttd                                                                                             ttd

Darjito, S.Si, MSi                                                                   Drs. Sagiya